Tablas de colores , Hexadecimal y codigo RGB

Muchas veces necesitamos saber el código de un color y tenemos que recurrir a prueba y error aquí les dejo un tabla de colores que mea servido mucho.

Nombre
del color

Color
Hexadecimal

Color RGB

Color

IndianRed #CD5C5C 205,92,92
LightCoral #F08080 240,128,128
Salmon #FA8072 250,128,114
DarkSalmon #E9967A 233,150,122
LightSalmon #FFA07A 255,160,122
Crimson #DC143C 220,20,60
Red #FF0000 255,0,0
FireBrick #B22222 178,34,34
DarkRed #8B0000 139,0,0
Pink #FFC0CB 255,192,203
LightPink #FFB6C1 255,182,193
HotPink #FF69B4 255,105,180
DeepPink #FF1493 255,20,147
MediumVioletRed #C71585 199,21,133
PaleVioletRed #DB7093 219,112,147
LightSalmon #FFA07A 255,160,122
Coral #FF7F50 255,127,80
Tomato #FF6347 255,99,71
OrangeRed #FF4500 255,69,0
DarkOrange #FF8C00 255,140,0
Orange #FFA500 255,165,0
Gold #FFD700 255,215,0
Yellow #FFFF00 255,255,0
LightYellow #FFFFE0 255,255,224
LemonChiffon #FFFACD 255,250,205
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210
PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213
Moccasin #FFE4B5 255,228,181
PeachPuff #FFDAB9 255,218,185
PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170
Khaki #F0E68C 240,230,140
DarkKhaki #BDB76B 189,183,107
Lavender #E6E6FA 230,230,250
Thistle #D8BFD8 216,191,216
Plum #DDA0DD 221,160,221
Violet #EE82EE 238,130,238
Orchid #DA70D6 218,112,214
Fuchsia #FF00FF 255,0,255
Magenta #FF00FF 255,0,255
MediumOrchid #BA55D3 186,85,211
MediumPurple #9370DB 147,112,219
BlueViolet #8A2BE2 138,43,226
DarkViolet #9400D3 148,0,211
DarkOrchid #9932CC 153,50,204
DarkMagenta #8B008B 139,0,139
Purple #800080 128,0,128
Indigo #4B0082 75,0,130
SlateBlue #6A5ACD 106,90,205
DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139
GreenYellow #ADFF2F 173,255,47
Chartreuse #7FFF00 127,255,0
LawnGreen #7CFC00 124,252,0
Lime #00FF00 0,255,0
LimeGreen #32CD32 50,205,50
PaleGreen #98FB98 152,251,152
LightGreen #90EE90 144,238,144
MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154
SpringGreen #00FF7F 0,255,127
MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113
SeaGreen #2E8B57 46,139,87
ForestGreen #228B22 34,139,34
Green #008000 0,128,0
DarkGreen #006400 0,100,00
YellowGreen #9ACD32 154,205,50
OliveDrab #6B8E23 107,142,35
Olive #808000 128,128,0
DarkOliveGreen #556B2F
MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170
DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143
LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170
DarkCyan #008B8B 0,139,139
Teal #008080 0,128,128
Aqua #00FFFF 0,255,255
Cyan #00FFFF 0,255,255
LightCyan #E0FFFF 224,255,255
PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238
Aquamarine #7FFFD4 127,255,212
Turquoise #40E0D0 64,224,208
MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204
DarkTurquoise #00CED1 0,206,209
CadetBlue #5F9EA0 95,158,160
SteelBlue #4682B4 70,130,180
LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222
PowderBlue #B0E0E6 176,224,230
LightBlue #ADD8E6 173,216,230
SkyBlue #87CEEB 135,206,235
LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250
DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255
DodgerBlue #1E90FF 30,144,255
CornflowerBlue #6495ED 100,149,237
MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238
RoyalBlue #4169E1 65,105,225
Blue #0000FF 0,0,255
MediumBlue #0000CD 0,0,205
DarkBlue #00008B 0,0,139
Navy #000080 0,0,128
MidnightBlue #191970 25,25,112
Cornsilk #FFF8DC 255,248,220
BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205
Bisque #FFE4C4 255,228,196
NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173
Wheat #F5DEB3 245,222,179
BurlyWood #DEB887 222,184,135
Tan #D2B48C 210,180,140
RosyBrown #BC8F8F 188,143,143
SandyBrown #F4A460 244,164,96
Goldenrod #DAA520 218,165,32
DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11
Peru #CD853F 205,133,63
Chocolate #D2691E 210,105,30
SaddleBrown #8B4513 139,69,19
Sienna #A0522D 160,82,45
Brown #A52A2A 165,42,42
Maroon #800000 128,0,0
White #FFFFFF 255,255,255
Snow #FFFAFA 255,250,250
Honeydew #F0FFF0 240,255,240
MintCream #F5FFFA 245,255,250
Azure #F0FFFF 240,255,255
AliceBlue #F0F8FF 240,248,255
GhostWhite #F8F8FF 248,248,255
WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245
Seashell #FFF5EE 255,245,238
Beige #F5F5DC 245,245,220
OldLace #FDF5E6 253,245,230
FloralWhite #FFFAF0 255,250,240
Ivory #FFFFF0 255,255,240
AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215
Linen #FAF0E6 250,240,230
LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245
MistyRose #FFE4E1 255,228,225
Gainsboro #DCDCDC 220,220,220
LightGrey #D3D3D3 211,211,211
Silver #C0C0C0 192,192,192
DarkGray #A9A9A9 169,169,169
Gray #808080 128,128,128
DimGray #696969 105,105,105
LightSlateGray #778899 119,136,153
SlateGray #708090 112,128,144
DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79
Black #000000 0,0,0
Anuncios